Fallerov memorijal

NATJEČAJ ZA ZAGONETAČKU INOVACIJU - "NIKOLA FALLER"
Zagonetačka sekcija VAZAK KUD-a HŽ Varaždin objavljuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu počasne zagonetačke nagrade "Nikola Faller" za najuspješnije zagonetačke inovacije nastale u razdoblju između 16. i 17. Fallerovog zagonetačkog memorijala (FZM), odnosno od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2015.godine.
Nagrade :
Plaketa "Nikola Faller"
Diploma "Nikola Faller"
Uvjeti sudjelovanja:
* Nagrada "Nikola Faller" dodjeljuje se za zagonetačke inovacije u hrvatskom zagonetaštvu.
* Pojam "zagonetačka inovacija" uključuje kreaciju nove vrste ili nove varijacije pojedine od njih, u hrvatskom zagonetaštvu već postojeće zagonetačke vrste, bilo kao izvorni autorski iznalazak ili kao prijenos iz nekog stranog u hrvatsko zagonetaštvo.
* Kandidature se podnose KUD-u HŽ, ZS VAZAK, 42000 Varaždin, Kolodvorska 17, najkasnije do 1. travnja 2016. godine. Kandidature mogu podnijeti članice HZS-a (društva, klubovi, sekcije, uredništva zagonetačkih glasila iz RH), te zagonetači pojedinci, bilo za svoje, bilo za inovacije drugih zagonetača.
* Svaka kandidatura podnosi se u četiri primjerka i mora sadržavati presliku inovacije s točnim navođenjem gdje i kada je prvi put objavljena.
* Kandidature procjenjuje tročlani ocjenjivački sud koji će po ovlaštenju Upravnog odbora KUD-a HŽ Varaždin izabrati ZS Vazak. Ocjenjivački sud odlučuje o dodjeli nagrada većinom glasova i daje prijedlog za dodjelu Upravnom odboru KUD-a HŽ Varaždin koji donosi odluku o dodjeli plakete i diplome "Nikola Faller". Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na Vazakovom portalu (www.vazak.net).
* Nagrade se uručuju dobitnicima na 17. Fallerovom zagonetačkom memorijalu. KUD HŽ Varaždin ne snosi putne i druge troškove dobitnika.
Pozivamo zagonetačke udruge i pojedince zagonetače da se prijave u zadanom roku svojim radovima - inovacijama. Radovi koji uđu u konkurenciju bit će objavljeni na Vazakovim stranicama, a tri prvoplasirana uratka objavit će se i na www.vazak.net tijekom 2016. godine.
Radove možete slati na adresu KUD-a HŽ Varaždin: KUD HŽ Varaždin, ZS VAZAK, Kolodvorska 17, 42000 Varažin, s naznakom "ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ", ili na adresu pročelnika Vazaka: Ivan Čotić, I.Gundulića 40, Mihovljan, 40000 Čakovec, također s naznakom "ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ".

Područje rada / Mi volimo ...

Chart

  • Križaljake
  • Skandinavke
  • Osmosmjerke
  • Sudoku
  • Logika

Login