34. SOZAH - Rezultati

34. SOZAH 5-7. 10. 2018. - Bjelovar

PRVENSTVO ZAGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:

1. Boris NAZANSKY .................136
2. Pero GALOGAŽA .................134
3. Darko GALIĆ ........................125
4. Zoran RADISAVLJEVIĆ ........123
5. Nedjeljko NEDIĆ ...................121
6. Marko MIHALJEVIĆ ..............120
7. Slavko BOVAN ......................119
8. Valter KVALIĆ ........................118
9. Vladimir KUTNJAK ................109
10. Petar ŠTAMBUK ...................99
11. Stjepan VARAŽDINAC ..........96
12. Nevenko SOLDO ..................95
13. Luka PAVIČIĆ .......................92
14. Zdravko ŽARKOVIĆ .............92
15. Nebojša DRAGOMIROVIĆ ...89
16. Ilija OZDANOVAC ................84
17. Miroslav SABOLČEC ...........81
18. Miro ŠARIĆ ..........................79
19. Silva JAGAR ČOTIĆ ............77
20. Radoja RACANOVIĆ ...........74
21. Hajrudin HODŽIĆ .................71
22. Mladen MARKOBAŠIĆ ........69
23. Željko LEBEDA ....................69
24. Ivan ČOTIĆ ..........................67
25. Adnan SPAHIĆ ....................67
26. Gojko MANDIĆ ....................64
27. Živko BARIŠIĆ ....................63
28. Vjeko HUDOLIN ..................62
29. Josip DUBROVIĆ ................62
30. Ranko SKOPAL ...................58
31. Marko SMOLČIĆ .................44
32. Branislav MODRIĆ ..............41
33. Sanda REIĆ TOMAŠ ..........34

EKIPNO:

1. FENIKS (Galogaža, Kvalić, Barišić) ...........................315
2. KVIZORAMA (Nazansky, Kutnjak, Skopal) ................303
3. BOŽIVRAN 1 (Pavičić, Mihaljević, Šarić) ...................291
4. BOŽIVRAN 2 (Bovan, Štambuk, Hodžić) ...................289
5. VAZAK 1 (Galić, Sabolčec, Markobašić) ....................275
6. ZAKOS (Nedić, Ozdanovac, Dubrović) ......................267
7. DRAGALIĆ 2 (Radisavljević, Varaždinac, Modrić) .....260
8. ŽAN (Soldo, Žarković, Spahić) ...................................254
9. R. SRPSKA (Dragomirović, Racanović, Mandić) .......227
10. DRAGALIĆ 1 (Hudolin, Lebeda, Smolčić) ...............175
11. VAZAK 2 (Jagar Čotić, Čotić) ...................................144

PRVENSTVO ODGONETAČA HRVATSKE
POJEDINAČNO:

1. Pero GALOGAŽA ....................224
2. Valter KVALIĆ ..........................192
3. Nedjeljko NEDIĆ ......................179
4. Darko GALIĆ ...........................159
5. Boris NAZANSKY ....................153
6. Luka PAVIČIĆ ..........................150
7. Ilija OZDANOVAC ....................136
8. Vladimir KUTNJAK ..................133
9. Marko MIHALJEVIĆ ................104
10. Nebojša DRAGOMIROVIĆ .....99
11. Branislav MODRIĆ ..................84
12. Mladen MARKOBAŠIĆ ...........83
13. Živko BARIŠIĆ ........................82
14. Josip DUBROVIĆ ....................82
15. Miro ŠARIĆ .............................82
16. Hajrudin HODŽIĆ ....................75
17. Zoran RADISAVLJEVIĆ ..........71
18. Petar ŠTAMBUK .....................67
19. Radoja RACANOVIĆ ..............65
20. Miroslav SABOLČEC ..............60
21. Žarko ÐOKIĆ ..........................55
22. Igor ŠUPICA ...........................51
23. Vjeko HUDOLIN .....................47
24. Željko LEBEDA ......................40
25. Silva JAGAR ČOTIĆ ..............33
26. Sanda REIĆ TOMAŠ .............28
27. Gojko MANDIĆ ......................25
28. Marko SMOLČIĆ ....................25
29. Mirjana ŠKRINJARIĆ .............20
30. Marija RISOJEVIĆ MUKA ......20
31. Ivan ČOTIĆ ............................18
32. Mirjana ŠUPICA .....................15

EKIPNO:

1. FENIKS (Galogaža, Kvalić, Barišić) .................498

2. ZAKOS (Nedić, Ozdanovac, Dubrović) ............397

Područje rada / Mi volimo ...

Chart

  • Križaljake
  • Skandinavke
  • Osmosmjerke
  • Sudoku
  • Logika

Login