700 BROJEVA "SKANDI FENIKSA"

U utorak, 11. XII. 2012. godine, izišao je 700. broj riječkog "Skandi Feniksa". Prvi broj objavljen je 22. I. 1998. godine, a – kao što mu i ime kaže – otada pa do danas objavljuje samo skandi-križaljke i njene varijacije, uz nešto viceva i karikatura.


skandifeniks700

 

U 33. broju (15. IV. 1999; urednik: Željko Jandragić) pokrenuo sam rubriku "Podatak više", koja je zamišljena kao mjesto na kome će se objavljivati članci ili o riječima koje su česte u križaljkama, a o kojima se malo zna, ili o riječima o kojima se može ispričati kakva zanimljiva priča, ili o nekoj enigmatskoj temi o kojoj bi trebalo znati više.

Nakon što je izostala u 34. te 36-38. broju, od 39. broja rubrika se ustalila pa izlazi i danas. Do 79. broja "Skandi Feniks" je bio dvotjednik, a od 80. broja (25. I. 2001) postao je tjedni list (i dobio još jednog urednika, Roberta Šimanovića, koji uređuje parne brojeve), tako da rubrika otada izlazi češće. Od kada se rubrika ustalila, uz članak se uvijek objavljuju i dvije skandinavke: mala na istoj, a velika na 17. stranici, koje su tematski vezane za članak. Neke brojeve "Skandi Feniksa" uredio je i Valter Kvalić, a članke su u novije vrijeme pisali i Vjeko Hudolin (18), Nedjeljko Nedić (21), Robert Šimanović (1) i Stjepan Tumpić (55).

U pravilu, skandi-križaljke koje idu uz tekst sastavlja autor teksta, ali je bilo i izuzetaka, od kojih treba istaći da je jedno dulje vrijeme križaljke sastavljao danas pokojni Mladen Đurđević (1944-2004).

Postalo je uobičajeno da se u jubilarnim ("okruglim") brojevima "Skandi Feniksa" objavljuje popis članaka (tema) obrađenih u prethodnih 100 brojeva, s tim da se uz naslov teme u zagradi daje broj "Skandi Feniksa" u kome je članak objavljen. Popisi prethodno objavljenih članaka objavljeni su u brojevima 200. (15. V. 2003), 300. (14. IV. 2005), 400. (15. III. 2007), 500. (12. II. 2009), 600. (11. I. 2011) i 700. (11. XII. 2012). Tema ima nešto više nego objavljenih članaka jer se uz neke članke vežu dvije teme (a ponekad i više njih). Ovo je prvi put da se objavljuje potpuni popis dosad objavljenih tema (33-700. broj).

Aa (244), Aa (664), Ababa (331), acid (155), Acika (498), (182), adam (biljka; 374), afereza (305), aga (366), Agneza (653; Tumpić), Agripina (288), Ail (327), Ainu (452), Frau Aja (556), aj(aj) (71), Ajko (537), ak (182), Akadem(ija) (271), Akakij Akakijevič (439), akant (73), aki (194), Akim (250), akin / Akin (214, 264, 265), Akira (117), Akiro (139), Akis (429), akolada (89), Akra (74), Alan Ford (449, 450), Alava (332), Aleko (475), Aleuti (63), Alida Valli (468), alokazija (374), aluminij (349), amam (654), amidi (431), amikt (411), amini (431), anadiploza (541; N. Nedić; 544), anagram (189), Anam (376), ananim (683), Ana Roje (557), Anatol (86), Anđeo (586; Tumpić), An(er)a (50), ani (39), anis (119), Anisari (119), Anna Sten (121), anona (70), Ans (378), Antilibanon (369), Anja (83), Apis (190), apokopa (303), Arad (106), aran (224), areka (68), Argonauti (627; Tumpić), arheologija (542; N. Nedić), arheolozi (553; N. Nedić), Arion (236), Aristid (169), Ark (72), Arko (337), Arno (354), Aro (219), aron(ac), aronak (663), aronija (663), aronika (663), Aršanj (168), Arum (663), Aska (492), Asta Nielsen (470), Astrid (143), Ašikovac (44), Ašoka (610), Atacama (84), Atal (635), Atalidi (635), ataman (486), atar (409), Atavi (43), Ate (100), Atik (423), Atika (426), Atka /Aleuti/ (63), Atos (424), Atrej, Atrejević(i) (689), Atrid(i) (689), Auel (146), Auer (338), aulos (53), autooznake, albanske (328), autooznake, crnogorske (382), autooznake, makedonske (382), autooznake, rumunjske (325), autooznake, slovačke (499), autooznake, slovenske (382), Austrija (687), Ava (79, 80), avan (385), Avatar (570; N. Nedić), avi(s) (263), Aža (125), Ba(c)h (120), badem (261, 262), badnjak (545; Tumpić), bagrem (359), bajka (615; Tumpić), bakalar (222), Balaton (614), Bangkok (344, 345), Banska kosa (480), Baranjsko Petrovo Selo (655), Batman (493), beglerbeg (290), Belišće (299), ber (107), Bič (519; Tumpić), Biđ (95), Bibi Andersson (471), bikini (199), bilje, samoniklo jestivo (617; Hudolin), biljke, otrovne vrtne (608; Hudolin), Bizovac (592), Blaž (292), bob (133), Boč (309), bok / bog (560), Bombaj (494), Bordo (667), Bosna i Hercegovina (518; N. Nedić), Bospor (648), Bra (130), brgljez (521), Brijuni (163), broj (522), brojevi (242), brojevi, rimski (259), Buziris (373), Cam (175), Cernik (633; Hudolin), Cero (108), Conan (136), Costa-Gavras (266), crni crvendać (217), crveni čaj (248), Crvenkapica (122), crvenrepka (118), cvijeće, bijelo sobno (507; Hudolin), cvrčak (636; Tumpić), čagalj (210), Čaki (269), čaplje (487), četiri (191), čkvrlj (118), čoban (296), ČSSR (603), Ču (440), Čubra, Božena (342), čurka (403), čvarci (599), ćufte (444), Dalida (128), Dam (41), Darda (93), Davor (503; Hudolin), Dedek (284), dijagonalka (520; N. Nedić), dijamant (649; Tumpić), Dilj (478), Dimc (512), Djed Božićnjak (285), "Divanimo po slavonski" (414), dodo (566, 567, 568), Dovniković, Borivoj (667), Drava (179), Dravka (45), drops (308), dvobroj (522), đakon (294), Đakovački vezovi (420), đeram (134), Đimi (506), Đorđe Bosanac (363), đumbir (116), Eak (87), Eck (552), E. Č. (252), edil (578), Ee (664), efor (579), Eger (301), Egk (548), egzarh (329), eje (225), E(j)et (396), Ejla (152), Ejrena (456), Ek (552), eka-elementi (197), Ekk (549), Elba (650), Elej (343), Elia (228), Emo (454), ENI (221), enigmat (317), enot (235), Eol (391), Eos (390), Epaf (373), Erato (388), Eratosten (533; Tumpić), Erl (384), Erotikon (260), Eskimi (233), Etiopija (450), Etna (646), etnici (46), etnici na -in (81), Eugen Savojski (289), Eur (97), Evlija Čelebija (252), Faun (607), Fen / fen (320), fićo (418), filc (353), frazem (404), gaće (123), Gajna (606; Hudolin), Ganga (645; Tumpić), Gardaš (291), gavran (571; Tumpić), geološka razdoblja (274), Gero (234), Gij (360), glava (670; Tumpić), glazba u antičkom Rimu (543; Tumpić), glazba, egipatska (582; Tumpić), gnu (477), Gogolj (114), goveda (489), grab (681; Tumpić), Gregor Radev (422), greške, biser- (270), Guco (417), guru (352), Had / had (313-314), HAD (315), Haile Selassie (450), hamam (654), harač (287), Hator (569; Tumpić), HAW (696), Hekatonhejri (360), hijacint (662; Tumpić), Hisar (660), HNK (307), Hor (528; Tumpić), hrastovi, slavonski (536; Hudolin), Hrskač (205), Hrvatska (naselja na slovo A) (333), Hrvatska (naselje na slova Dž, Nj i Ć) (466), Hrvatska (naselja na slovo E) (357), Hrvatska (naselje na slovo U) (386), Hudodrakija (580; Šimanović), hungarizmi (187), hurka (395), Ian (148), Ibik (387), Ico Voljevica (491), Idi (229), Ii (664), Ija (335), Ika (102), Ikl (170), Iko (Otrin) (295), ila (55), Iliri (619; Tumpić), Ilok (490), Ilova (164), imena s brojevima (539; N. Nedić), imena, mađarska (516), imena, rimska (273, 275), imena i prezimena (171), imena i prezimena, brojevna (393), imena i prezimena, dugačka (564; N. Nedić), imena i prezimena, sportska, teško izgovorljiva (573; N. Nedić), imena gradova, neobična (347), imenar (203), imidi (431), imini (431), Inah (467), Indija (230), inicijali (555), inicijali, troslovni (78), Inka (593), inoča (60), inuit (233), Io (336), IPA / IPE / IPI / IPO / IPU (150), Iriri (324), Iro (180), Iroko (321, 326), iroš (397), irski jezik (154), Irtiš (676), irvas (597; Tumpić), Is (365), Isa (474), Isadora (Duncan) (220), Isar (660), Iso (61), Išim (680), Ital (257), Ita Rina (184), Ivet Lalova (699), Ivica Šerfezi (268), Ivo Fici (441), Izmena (692), (105), jabuka (imena starih sorti) (502; Hudolin), Japra (173), Jednodžeki Ok (149), Jednooki Jack (149), jezero (628), Joakim (250), junakinje PC-igara (145), Junije Palmotić (401), Kaisa (140), Kak / kak (482), kaki (227), Kaku (408), Kamenjak (481), Kanal faraona (551; Tumpić); Kant (251), kapela (516; Tumpić), Karašica (279), karat (640; Tumpić), Kasandra (594), Katalin Ladik (254), ker (94), kikiriki (188), Kiklop (430), kirasir(i) (637), Kirci (383), kis (483), Kizik (641), klokoč / klokot (558; Tumpić), kljakit (348), kolokacije (434), koljivo (306), komedija (634; Tumpić), Kopački rit (671), Korab (322), korejstvo (272), kosa (688; Tumpić), kosa(c) (679; Tumpić), kotrljan (280), kozonog (33), koža (677; Tumpić), krabuljica (278), kraj(evi) uz rijeke (101), Krakatau (639), kratice, domaće, troslovne (526; N. Nedić), Krndija (479), krstokljun (118), kršćanski simboli i kratice (413), krumpir (64), kruške, stare sorte (620; Hudolin), Ksant (678), Ksut (612), KUD (318), kukci, korisni (525; Hudolin), kulen / kulin (416), Kužni pil u Osijeku (672), Kvanj (59), kvasija (321), kviz (156), Kvizburger (316), Laa (686), Laba (650), Ladik (254), Laert (358), lap / Lap (504), Lari (135), lastinrepci (612), Lavov (129), laž (659; Tumpić), Lea Massari (472), Lea Padovani (473), leđa (693; Tumpić), Lestrigonci (527), Levi (651), lij (459), Lil Dagover (364), Lili Čaki (269), Lin (436), lipa (674; Tumpić), lipanj (674; Tumpić), lis (459), Lisabon (647), liturgijski predmeti i knjige (412), loa (465), Loren (88), Lotofazi (138), lufa (157), Lun (176), Ljerka Njerš (147), Lješ (83), Macao (446), maj (202), mak (49), Makas(s)akar (675), Man (642), Mani (451), Manta (598), Marijana Radev (422), May (202), medvjetka (339), mem (211), mesnatice (630; Hudolin), Mihaljević, Branko (341), Mirim (324), mjeseci židovskog kalendara (172), množine (75), Mom (351), monokini (199), mops / Mops (546), Mor (65), mošt (690), muljaš (442), mumps (212), muslimanska ženska imena na -e i -o (356), mušketiri (253), nadimci, hrvatski (447, 448), Naga (85), nar (267), naselje (334), naselja, lokalna imena (415), naselja u Hrvatskoj na slovo A (333), naselje u Hrvatskoj na slova Dž, Nj i Ć (466), naselja u Hrvatskoj na slovo E (357), naselja u Hrvatskoj na slovo U (386), Nasta Rojc (559), Natali Dizdar (380), Natalija (698; Tumpić), NATO (389), nazivi biljaka (469), Nazor (djela) (283), Ned(e,je,i)ljko (517; N. Nedić), Nene (453), Nikanor (304), Nikolaj Ekk (549), Nikta (476), Nives (577; Tumpić), Noel /Byron/ (174), popularni nazivi nogometnih vrsta (550; N. Nedić), Non (54), Noni (Žunec) (297), noni (531; N. Nedić), Novaki (587), OA... (310-311), Ob (643), Obarator / Oberator (323), OBI / obi (394), obosmjerka (530; N. Nedić), obrana od tuče (625; Hudolin), ocat (484), ocelot (239), octar (486), od A do Ž (596), Odoakar (160), Ogi (276), Oglala (115), okan (47), O'Kaj (372), okej (372), okol (377), okomica (256), oktabin (282), olina (67), Stanlio i Olio (563), Olt (247), omak (57), Omak (58), Omer (56), onager (239), ondatra (237), opaklija (302), opar (226), oposum (239), Or (375), orada (249), Orah (529), Oran (231), orar (407), Orašje (534), Ore (243), oriks (239), orka (239), Osijek (179), osječke tvornice (281), Oska (213), Oski (215), osmonogaš (198), osteoporoza (419), Oštrc (153), OTAN (389), Otinja (658), otkalica (70), Oto Reisinger (644), Ots (193), Otuča (110), Ovit (495), Oz (104, 139), ozelot (239), Ozon (368), padeži (208), pahungarizmi (187), Paks (455), palac (589; Tumpić), Palamed (622), palindromi, brazilski (324), Papuk (479), paradajz (64), paticvrk (118), Pavlek (277), Pavlimir (402), pčelarstvo (626; Hudolin), Pipi (143), Piram (652), pjenušac (207), pjenušave biljke (209), plankton - množina (98), "Plodovi zemlje" (602; Hudolin), Po (590), podatak više (200, 300, 400, 500, 600, 700), podolac (488), polpete (445), pomicaljka (458), pozdravi (144), Požeška gora (479), pravac (48), praživ (89), Pret (673), prevrte /palačinke/ (103), prezimena, armenska (111), prezimena, bugarska (406), prisjednik (158), Prob (611), Proit (673), pseudonim (330), Psunj (479), ptice (118), pupak svijeta (613; Tumpić), pupavac (109), Radek (126, 139), Radev, Gregor i Marijana (422), rakija (355), ranac (371), rar (178), Rašid (340), Rava (379), Ravna gora (479), ravnina (48), raž (510; Tumpić), regija (513), regionalizacija Hrvatske (514), rektor (410), Res (437), Rešetari (505; Hudolin), Rialto (661), (nove) riječi (398), rijeka (319), rijeke, sibirske (131), rimska mitologija (323), rimska vojska (464), ringišpil (561), RKO (185), romani, hrvatski iz 2007 (457), Roman Toran (167), ror (62), Rozeta (340), Rskač (205), RŠK (511), rt (40), Rtić (501), Rtina (497), ruka (694; Tumpić), rukometaši, hrvatski (298), R.U.R. (159), ruže (631; Hudolin), Rzav (496), sabljarka (151), sai (92), Sal (629), Sambotel (432), Segedin (361), sekt (207), sela, makedonska (137), Siget (532), Sili, Krunoslav (370), Sinis (584), Sirajci (346), sistematika (90), ska (124), ski (232), skok uvis (425), slak (632), slamotres (177), Slavonija i Baranja (362), Slavonsko gorje (479), slon (240, 241), slonov(sk)o uho (374), slova, grčka (181), slova, mađarska /i glasovi/ (186), slova, semitska /hebrejska/ (183), na slovo Dž (523; N. Nedić), na slovo U (547; N. Nedić), sljezovi (691; Tumpić), smrdovrana (118), sob (597; Tumpić), som (132), spahija (604), sportske igre pod Trojom (538; Tumpić), srebro (697; Tumpić), srh (238), srs (238), Stanlio i Olio (563), Stara Kapela (509; Hudolin), Stefka Kostadinova (425), Sten (139), stol (581; N. Nedić), -stvo (272), Subotica (433), surduk (293), sveci, hrvatski (588; N. Nedić), svećenik (312), svib (201), svibanj (669; Tumpić), šaduf (134), šakal (210), šarada (535; N. Nedić), še(53), šeikat (96), šer (33), Šerfezi (268), šerpa (405), šira (690), štitnjača (435), štrk (118), Vlado Štefančić (438), Štip (657), Šu (65), Šu (695), šuma (685; Tumpić), Tajska (91), TAM (583), Tana (462), Tanat (621), tao (223), Tar (162), tarantula (204), tarator (258), Tarik (216), Tarkan (381) Tarzan (99), Temim (425), tetragram (565), Teuta (619; Tumpić), ti (35), tigar (540; N. Nedić), tik, tikovina (321), timar (350), Tizba (652), Tkon (112), točka (48), Toran, Roman (167), Torp (Thorpe) (399), travanj (665; Tumpić), trepteljke (127), trikini (199), trobroj (522), trta (508; Tumpić), Trtar (165), tu / Tu (218), tuđice (76), Tula (142, 245), tulav(ac) (246), Tut (166), UAR (595), Ufa (601), Uljči (618), Una (572), Unac (574), Unec (574), Unica (574), Unije (668), urdu (155), Uruk (585), Uskrs (196), Usora (684), vadi (576), Vandali (623), Vava (141), Velebit (113), vertikala (256), Vesna (192), Vibro- (421), Vij (114), vijenac (666; Tumpić), vila (605; Tumpić), Vilnius (206), vinogradarska područja RH (638), višnja (575; N. Nedić), Vivien Leigh (443), vjenčanje (656; Tumpić), vlas (682; Tumpić), vremeplov (195), Vrsar (161), vrtuljak (561), Ivan Vučetić (463), Werner Egk (548), Yma Sumac (286), Zamarovský, Vojtech (392), zanimanja, ženska (562; Tumpić), zatajitelj (77), zeba (554; Tumpić), zec (67), zer (51), Zir (52), zmije (616; Hudolin), Zoe (609; Tumpić), zubača (469), žetva (624; Tumpić), žezlo (523; Tumpić), židovska plemena (367), županije, mađarske (591).

Područje rada / Mi volimo ...

Chart

  • Križaljake
  • Skandinavke
  • Osmosmjerke
  • Sudoku
  • Logika

Login